Would have been something

när man läser en nyhetsnotis fel

jag: whatt

jag: nån fiskade upp en polis i hamnen

jag: eller.. jaha

jag: dom fiskade upp en pistol

This entry was posted in /Conversations. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Why ask?