Me and my annoying personality

frågorna jag ställer när någon är här och städar

jag: har du sett mer damm än detta förut?

hon: ja

jag: har du sett lika mycket också?

hon: ja

jag: har du sett mindre då?

hon: ja

This entry was posted in /Conversations. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Why ask?