A sneeze muffin-customer

man känner ju sig verkligen motiverad till o servera honom igen haha

timmie: vill du snälla hämta ballerinakexen i köket?

jag: ja visst

jag: här har du

timmie: fick man inget vatten?

jag: ingen bad om vatten

timmie: ibland får man tänka lite själv

This entry was posted in /Conversations. Bookmark the permalink.

Kommentarer till detta inlägg

  1. Sara says:

    Rubriken 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Why ask?