The one that doesn’t understand

när man diskuterar karaktärerna i Vänner med någon som inte vet

timmie: vad jobbar Chandler med då

jag: jo lite olika

jag: i början jobbade han på något IT-bolag

jag: ett tag jobbade han med reklam

jag: men framförallt så jobbade han som transponster

This entry was posted in /Conversations. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Why ask?