Left minded right-handed

när man är halvt vänsterhänt ibland

jag: jag kör gärna bilen imorgon

jag: det är ju vänstertrafik och jag tror det är min grej

jag: jag är lite lagd åt det hållet

miche: åt vilket håll?

miche: åt vänster?

jag: ja

This entry was posted in /Conversations. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Why ask?