Strange discovery

efter att Timmie haft ett samtal där han fått upprepa samma sak 5 gånger

jag: vilket märkligt samtal

timmie: ja

timmie: han är trög på telefon

jag: vadå, bara på telefon?

timmie: ja

timmie: jag har upptäckt det nu

This entry was posted in /Conversations. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Why ask?