Before rulers and measuring tools

fint detdär när man tror man får en snilleblixt, men ingen instämmer.

Miche hade hantverkare hemma hos sig och vi diskuterar hur bred en vägg är. jag ba “Åh, JAG vet!”, lägger mig så här längs väggen och ber Miche använda mig som mänskligt måttband:

varpå hantverkan säger “Du.. jag har en tumstock”. haha, palla vara så modern?

This entry was posted in /Creative. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Why ask?