A woman of her space

efter att halva vårt kickboxning-pass såg ut typ så här:

diddi: asså

diddi: hade jag vetat att det var så här mycket närhet hade jag sjukskrivit mig

This entry was posted in /Conversations. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Why ask?