Versatility and improvisation

den senaste veckan har jag både producerat en film och en smartphone app, vad kommer här näst liksom?

här har ni en sneak peek på vår app, jag skapade den tillsammans med mina två partner in crimes Anabelle och Krystha. vi kom överrens om all strategi, koncept och layout tillsammans medans jag fick äran att bygga den. om Gud bara visste hur mycket jag suger på att skapa ikoner.

This entry was posted in /University. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Why ask?